tsuzukiwaza 24

jodori

杖取り

1. YOKOMENUCHI ZENPONAGE
2. YOKOMENUCHI SHIHONAGE
3. TSUKI KAESHI
4. TSUKI ZENPONAGE
5. TSUKI KIRIKAESHI
6. DOUCHI KOKYUNAGE
7. YOKOBARAI KOKYUNAGE