tsuzukiwaza 9

tsuki & keri

突きと蹴り

1. KOTEOROSHI tenshin
2. IKKYO irimi
3. KOTEOROSHI hantai tenshin
4. MAEGERI I
5. MAEGERI II
6. MAWASHIGERI chudan
7. MAWASHIGERI jodan