tsuzukiwaza 7

shomen uchi

正面打ち

LLLL RRRR LR LR LR

1. IKKYO irimi
2. KOKYUNAGE
3. SHIHONAGE
4. IKKYO tenshin
5. ZENPONAGE
6. KIRIKAESHI
7. SANKYO