tsuzukiwaza 1

katate dori (tenshin)

片手取り (転体)

LLL RRR LR LR LR LR

1. KOKYUNAGE tenshin
2. KIRIKAESHI
3. ZENPONAGE
4. KAITENNAGE uchi
5. IKKYO
6. YONKYO
7. NIKYO